Simon Dahlberg

Jag är språkteknolog på Språkrådet (del av Institutet för språk och folkminnen) i Stockholm, sedan förra året nyutexaminerad från Stockholms Universitet med utbildning i datorlingvistik och romanska språk.
I’m a Language Technologist at the Language Council of Sweden (part of the Institute for Language and Folclore) in Stockholm, graduated last year from Stockholm University where my education consisted in Computational Linguistics and Romance Languages.

 

Simon Dahlberg är språkteknolog på Språkrådet (del av Institutet för språk och folkminnen) i Stockholm, sedan förra året nyutexaminerad från Stockholms Universitet med utbildning i datorlingvistik och romanska språk.

Ämne för Simons föredrag: eTranslation Termbank

Simon Dahlberg is a Language Technologist at the Language Council of Sweden (part of the Institute for Language and Folklore) in Stockholm, graduated last year from Stockholm University where my education consisted in Computational Linguistics and Romance Languages.

Subject of Simon's presentation: eTranslation Termbank