Kites-symposium 2013

Språksektorns framtidsutsikter

Datum: 31 oktober 2013
Tid: 09.00–18.00
Plats: Marina Congress Center, Skatudden, Helsingfors
Adress: Skatuddskajen 6, FI-00160 Helsingfors

Hur kommer språktjänster att förändras och utvecklas i framtiden? Vilka verktyg har du tillgång till som internationell företagare på den globala arenan?

Kites-symposium 2013 är en viktig träffpunkt för språkindustrin – både för köpare och för leverantörer av språktjänster. Här får du tillfälle att lyssna på fascinerande föredrag, mingla med andra deltagare och diskutera språksektorns framtidsutsikter.

Det övergripande temat för Kites-symposium 2013 är språkindustrins framtid. Vi vill ge dig ett brett perspektiv på vad som ligger bakom hörnet såväl för köpare som för språktjänsteleverantörer inom den närmaste framtiden. Efter förmiddagssessionen med plenartalarna bjuder symposiet på två parallella sessioner. Session 1 fokuserar på marknadsutvecklingen och session 2 diskuterar utvecklingslinjer och tillämpningar inom språkteknologin.

Det finns ett begränsat antal företagsmontrar i expoområdet. Arrangörerna erbjuder två olika partnerpaket för företag som vill ställa ut på symposiet.

Följande teman diskuteras på symposiet:

  • Textanalys som beslutsunderlag
  • Big data – hur påverkas affärsverksamheter av storskalig datateknik?
  • Användning av talteknik i affärsverksamheter
  • Nya serviceformer inom språkindustrin
  • Hur kommer maskinöversättning och efterredigering att förändra utbudet av språktjänster, vilka textsorter är lämpliga för den här tekniken och hur stora kan besparingarna bli?

 Mer information:

Janne Tynkkynen, janne.tynkkynen@culminatum.fi, +358 50 576 1530