Kites ry myöntää tutkimusapurahan Fiskmö-projektiin

Monikielisen viestinnän ja sisällönhallinnan kansallinen yhdistys Kites ry aikoo myöntää tutkimusapurahan. Kites ry:llä, Helsingin yliopistolla ja Turun yliopistolla on yhteinen Fiskmö-tutkimusprojekti, joka on jo saavuttanut menestystä. Projektissa on jo julkistettu maailman paras konekäännin kieliparille ruotsi-suomi.

Kites etsii pätevää henkilöä keräämään kieliaineistoja eri organisaatioilta. Tätä tarkoitusta varten Kites aikoo myöntää tutkimusapurahan, arvoltaan n. 10 000 EUR. Tutkimusapuraha on verotonta ja käteen jäävä osuus on n. 15 EUR per tunti. Tutkimustyö sisältää:

1. Yhteydenotot ja yhteydenpito käännöstoimistoihin, kuntiin, yrityksiin ym. organisaatioihin: yleensä sähköpostilla mutta myös puhelimella ja tapaamalla. Aktiivisuudella ja tekemällä sovitut toimenpiteet pärjää hyvin. Tapaamisiin tulee usein mukaan muitakin projektin jäseniä.

2. Kieliaineistojen kerääminen käytännössä: olemme määritelleet tähän muutaman toimintatavan. Projektin muut jäsenet auttavat ja opastavat käytännön toimissa.

3. Kieliaineistojen järjestäminen ja käsittely, esim. puhdistaminen ja anonymisointi. Tähän annetaan opastus ja työkalut. Tämä kuuluu tehtäviin valinnaisesti.

Projektiin osallistuminen on erinomainen tapa tutusta eri käännösalan organisaatioihin ja ihmisiin, esim. tulevaa työnhakua silmällä pitäen. Tutkimuksen tarkkaa rajausta ja apurahan suuruutta ei ole vielä päätetty vaan ne sovitaan tarkemmin yhdessä apurahan saajan kanssa.

Apurahan saaja ei voi olla työsuhteessa Kites:iin, Helsingin yliopistoon tai Turun yliopistoon. Apurahan myöntämisen ehtona on, että verottaja toteaa ko. apurahan verottomaksi.

Kites pyrkii toiminnassaan edustamaan koko kielialan asiaa kokonaisuutena. Kites: in jäsenistössä ovat on edustettuina yliopistot, yritykset ja yksittäiset henkilöt. Kites järjestää vuosittain koko alan päätapahtuman Suomessa, "Kites symposiumin". Kites järjestää myös ilmaisia tilaisuuksia alaan liittyen, esim. konekääntämiseen ja tulkkaukseen liittyviä keskustelu- ja tiedotustilaisuuksia.

Hakuohjeet

Apurahaa haetaan vapaamuotoisella hakemuksella. Hakemus toimitetaan sähköpostitse Niko  Papulalle (niko.papula@multilizer.com, p. 050-58 69 145), joka myös antaa lisätietoja tutkimusprojektista ja muista apurahaan liittyvistä asioista. Hakemusten määräpäivä on 15.2.2020. Hakuaikaa voidaan jatkaa. Apuraha voidaan jättää myöntämättä. Hakemuksessa on mainittava:

  • esittely asiaan liittyvästä työkokemuksesta, erityiseti mahdollisesti tehdystä tutkimustyöstä
  • aikataluluarvio huomioiden apurahan suuruus, ts. karkea budjetti ml. aikatauluarvio, aloitusajankohta ja mahdolliset työvälinehankinnat yms.

Tiedotus

Päätöksistä ja mahdollisista muutoksista yms. tiedotetaan tällä sivulla, eli osoitteessa https://languagecluster.fi/teemaryhmaet/kites-ry-myoentaeae-tutkimusapurahan.