Kites - Language Cluster Finland

Kites ry:n, Vantaan Innovaatioinstituutin ja Culminatum Innovationin yhteistyöllä toteuttamassa Kites-klusterihankkeessa muodostetaan Suomeen kielitoimialan klusteri, Language Cluster Finland.

slide kites ketju 890px

Kites-yhdistyksessä on tällä hetkellä 18 alan yritystä ja organisaatiota. Hankkeen tarkoituksena on laajentaa klusterin jäsenpohjaa niin, että siinä ovat mukana kaikki toimialan huiput sekä kasvu- ja kansainvälistymishakuiset yritykset.

Hankkeessa kehitetään palvelukonsepteja ja yhteistyömalleja, jotka edistävät osallistujien liiketoimintaa.

Tärkein yhteistyön muoto ovat teemaryhmät eli SIGit (Special Interest Group), joissa mukana olevat yritykset ja yhteisöt voivat keskittyä kullekin tärkeimpiin kysymyksiin ja valmistella myös uusia yritysvetoisia kehittämisprojekteja.

Hankkeen avustuksella syntyvän kieliklusterin eli Language Cluster Finlandin tavoitteena on tukea suomalaisten yritysten kansainvälistymistä tuomalla laadukkaita monikielisyyspalveluita helposti asiakkaiden saataville.

Klusterin yritykset pääsevät hankkeen aikana yhdessä osallistumaan toimialan tapahtumiin. Jäsenille järjestetään myös yhteinen myynti- ja markkinointiosallistuminen johonkin alan kansainväliseen konferenssiin Suomeen tai muualle Eurooppaan.

Syksyllä 2013 järjestetään Kites-symposium, jossa kohtaavat klusterin yritykset ja yhteisöt sekä klusterin nykyiset ja potentiaaliset asiakkaat.